Usuari:
Clau:


Si vostè es distribuïdor de Parimex i encara no te la clau pot sol·licitar-la enviant un e-mail a: info@parimex.net

Es busquen distribuidors fora d'Espanya, Clicka aquí

Els informem que les dades personals que ens hagi pogut facilitar necessaris per a l'efectiva realització de la relació comercial han estat introduïts en un fitxer titularitat de PARIMEX, S.A.. Per això, i conforme al que es disposa en la L.O.15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, Un. podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI: a: .

PARIMEX  S.A.,  amb domicili  al carrer   Miquel  i   Badia,  2  -  08024  BARCELONA
 

Twitter parimex paraguas vogue
Paraguas vogue en Pinterest